czwartek 27.06.2019

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane będzie niezależnie od dochodu na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca - poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną - w formie papierowej w urzędzie lub listownie pocztą.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku   na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.   Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie   do ukończenia   przez nie   24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie,   należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać   online od 1 lipca   przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz   od 1 sierpnia   także drogą tradycyjną (w formie papierowej).   Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek   można złożyć   w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w   urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie   (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu   gwarantuje   wypłatę świadczenia   nie później niż do   30 września. Gdy zostanie złożony   w kolejnych miesiącach   (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny   w ciągu 2 miesięcy   od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start   nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola   oraz   dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne   w tzw. zerówce   w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Pytania i odpowiedzi dot. Programu Dobry Start Świadczenie dobry start w pytaniach i odpowiedziach: Wzór wniosku o świadczenie dobry start

Agnieszka Wilczyńska-Gemra

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...