Członkowie Zespołu miejskiego zakończyli prace nad przygotowaniem diagnozy Jarosławia, która jest częścią Planu Rozwoju Lokalnego. Miasta zostało poddane analizie w trzech obowiązkowych wymiarach tj. środowiskowym, gospodarczym i społecznym oraz w wymiarach dodatkowych: kulturowym, finansowego i inteligentnego rozwoju miasta oraz przestrzennym. W dokumencie przedstawiono charakterystykę miasta pod kątem jego uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, społeczno-gospodarczych i geograficznych oraz deficyty, problemy i bariery rozwojowe miasta w każdym z obszarów. Pokazano również wzajemne powiazania przyczynowo-skutkowe. Analizie poddano również potencjały i mocne strony miasta.

Do opracowania Diagnozy wykorzystano obok tradycyjnych metod pozyskiwania danych (Bank Danych Lokalnych, dane własne Urzędu Miasta Jarosławia i jednostek podległych, analiza dokumentów strategicznych miasta) również nowe narzędzia diagnostyczne przygotowane przez ekspertów ze związku Miast Polskich: Monitor Rozwoju Lokalnego, narzędzie mapowania interesariuszy oraz narzędzie SWOT-SRGG. To ostatnie narzędzie pozwala na identyfikację zasobów, kluczowych produktów oraz czynników rozwoju, ale także pomaga wyznaczyć te czynniki, na których należy oprzeć dalszy rozwój miasta.

Kolejnym etapem prac nad Planem Rozwoju Lokalnego będzie opracowanie celów i potrzeb rozwojowych miasta oraz przygotowanie opisów działań planowanych do podjęcia w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i cele.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...